План роботи Ради профілактики правопорушень та бездоглядності

Дяківської ЗОШ І – ІІ ступенів на 2019-2020 н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ
1 Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-психологічні сфери родин учнів До 20.09 Класні керівники, ЗДНВР
2 Поновити список учнів, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів із сімей соціального ризику До 10.09. ЗДНВР , класні керівники
3 Завести на кожного з вищевказаних учнів педагогічні картки та вести за ними спостереження До 27.09 (спостереження – упродовж року) Класні керівники
4 Проводити години спілкування, години довіри на тему «Твоє життя – твій вибір» Упродовж року Класні керівники
5 Спланувати й провести Тиждень правових знань Грудень ЗДНВР , вч. історії та правознавства ; класні керівники
6 Вивчати особливості середовища, у якому виховуються учні які опинилися у СЖО Упродовж року Класні керівники
7 Повідомляти службу у справах дітей райдержадміністрації про дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах: проживають у сім'ях, де існує загроза вчинення насильства над ними, батьки яких ухиляються від належного виконання своїх обов'язків щодо виховання, не створили умов для гармонійного розвитку дітей Упродовж року ЗДНВР , члени ради
8 Опрацьовувати питання превентивного виховання учнів на засіданнях Ради профілактики Упродовж року Члени ради,класні керівники
9 Залучати до роботи з учнями «групи ризику» психологічну службу та працівників правоохоронних органів У разі необхідності ЗДНВР, члени ради
10 Залучати учнів «групи ризику» до гурткової роботи, до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях Упродовж року ЗДНВР, класні керівники
11 Проводити операції-рейди: «Урок», «Дозвілля», «Перерва», «Запізнення» з метою покращення успішності та дисципліни учнів Упродовж року Адміністрація, класні керівники
12 Включати питання на право-виховну тему в порядок денний батьківських зборів Упродовж року Класні керівники
13 Провести психолого-педагогічний консиліум із метою виявлення причин поганої дисципліни окремих учнів Двічі на рік ЗДНВР, класні керівники
14 Заслуховувати на нарадах, педрадах та методичному об’єднанні класних керівників питання щодо організації роботи з превентивного виховання Відповідно до плану ЗДНВР ., класні керівники, голова ШМО кл. керів.
15 Забезпечити безперервну співпрацю суб’єктів НВП та представників правоохоронних органів Упродовж року Адміністрація
16 Скласти соціальні паспорти школи та класів До 20.09. ЗДНВР ,класні керівники
17 Провести моніторинг соціальної адаптації учнів школи та рівня їхньої вихованості Упродовж року ЗДНВР ,класні керівники
ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
18 Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та систематизації матеріалів із навчання та виховання важковиховуваних учнів Упродовж року Класні керівники
19 Розробка рекомендацій для вчителів, класних керівників, щодо профілактичної роботи з учнями До 20.09. ЗДНВР
20 Удосконалення діагностичного інструментарію щодо визначення соціального оточення учнів, класів, класних колективів Упродовж року ЗДНВР
21 Спрямувати роботу батьківського лекторію на вивчення проблем зі здійснення превентивного виховання в сім’ї з метою надання кваліфікованої психологічної допомоги Упродовж року Адміністрація; класні керівники
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
22 Провести аналіз умов проживання в сім’ях опікунів Два рази на рік (за наявності) ЗДНВР, класні керівники
23 Провести поглиблений медичний огляд дітей, позбавлених батьківської опіки Вересень ,квітень (за наявності) Медсестра
24 Провести діагностику негативно-емоційного стану дитини До 30.09. (за наявності) Медсестра
25 Залучати до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях Упродовж року (за наявності) Педагог-організатор , класні керівники
УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
26 Формувати вміння й навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я шляхом проведення превентивної роботи в класах, школі Упродовж року Класні керівники, ЗДНВР
27 Провести медичне обстеження учнів Відповідно до графіка Медсестра
28 Контролювати та аналізувати стан здоров'я школярів Відповідно до графіка Адміністрація школи; Медсестра
29 Використовувати у виховній роботі активні методи з питань профілактики ВІЛ-СНІДу Упродовж року Педколектив школи
30 Формувати усвідомлення учнями власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя Упродовж року Класні керівники, вчителі-предметники
31 Організовувати зустрічі учнів із лікарями ЦРЛ, спеціалістами ССД Упродовж року Медсестра
32 Залучати учнів до участі в роботі спортивних секцій школи Упродовж року Класні керівники, вч. фіз.культури
33 Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо попередження шкідливих звичок дітей Упродовж року Класні керівники
34 Проводити Тижні БЖ Відповідно до графіка ЗДВР , класні керівники, педагог-організатор
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЗАХИСТ ЇХНІХ ПРАВ
35 Провести оцінку учнями рівня своїх знань про права дитини До 24.12. Класні керівники
36 Спланувати роботу з ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенціїї ООН про права дитини, законодавчих актів України, де закріплюється їхнє правове становище Упродовж року Класні керівники
37 Надавати інформацію про види відповідальності підлітків за протиправні дії Упродовж року Класні керівники
38 Орієнтувати учнів, куди й до кого звертатися, якщо порушуються їхні права Упродовж року Класні керівники
39 Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які знаходяться у списку групи ризику( за потреби) До 20.09 Класні керівники;
40 Проводити щотижня апаратні наради, на яких розглядати причини пропусків занять учнями та дисциплінарних порушень Щотижня Адміністрація школи
ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ФІЗИЧНОГО Й ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
41 Скласти соціальні паспорти школи та класів Упродовж року Класні керівники
42 Проводити індивідуальну роботу з дітьми з неблагополучних сімей Упродовж року Класні керівники;
43 Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення фактів жорстокого поводження з дітьми Упродовж року Адміністрація, класні керівники
СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ
Залучення сім’ї й громадськості до педагогічного процесу
44 Організувати роботу батьківського лекторію на засіданнях голів батьківського комітету школи Щомісячно Адміністрація, класні керівники
45 Провести загальношкільні батьківські збори Вересень, січень, квітень Адміністрація школи
46 Організувати спільну діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги Упродовж року Адміністрація школи, класні керівники
47 Залучати батьків до участі в загальношкільних, класних позаурочних заходах Упродовж року Адміністрація школи, класні керівники
48 Проведення рейдів спільно з батьківськими комітетами класів з метою перевірки проведення дозвілля підлітками. Упродовж року Класні керівники, батьківський комітет класів

Графік засідань

Ради профілактики щодо попередження правопорушень серед учнів

Дяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2019-2020 навчальний рік

Тематика засідання. Тер-мін пров.
1 1. Про ознайомлення зі складом Ради профілактики правопорушень. 2. Про затвердження положення про Раду профілактики. 3. Про затвердження плану роботи Ради профілактики на 2019-2020 н.р. 4. Про обговорення списку учнів,які взяті на внутрішкільний облік. 5. Про призначення педагогів-наставників за учнями з групи ризику Вересень 2019
2 1.Про звіт педагогів-наставників щодо роботи з учнями з групи ризику 2.Про дитячу бездоглядність. 3.Про правопорушення серед учнів. 4.Про права дитини(домашнє насильство). 5.Про торгівлю дітьми. 6.Звіт про проведення рейду «Сім,я» Грудень 2019
3 1. Звіт про проведення рейдів «Дозвілля» та «Нічне село» 2.Що таке булінг між дітьми? 3.Обговорення класних керівників про стан поширення тютюнопаління та проявів вживання алкоголю серед учнів школи. Лютий 2020
4 1. Звіт класних керівників про проведення рейдів «Урок», «Перерва», «Дозвілля» 2. Підсумки роботи школи за 2019-2020 н.р. 3. Звіт голови батьківського комітету про роботу з батьками 5.Про попередження від нещасних випадків та правопорушень на час літніх канікул. Травень 2020


Організація роботи щодо профілактики правопорушень

№ з\п Зміст роботи Дата Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Участь у рейдах «Урок», «Дозвілля», «Дискотека» Протягом року Члени ради, класні керівники
2 Визначити та організувати роботу з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги, та дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, скласти плани індивідуальної роботи з ними. До 01.10 ЗНВР, класні керівники
3 Визначити та організувати роботу з дітьми, які проживають у сімях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вирішити питання щодо притягнення батьків до відповідальності за порушення прав дітей. До 01.12. Члени ради,класні керівники
4 Розробити заходи щодо налагодження взаємоінформування, координації спільних дій установ і організацій, які опікуються проблемами дітей. До 01.10 Голова ради
5 Закріпити за кожним учнем, що опинився у складних життєвих обставинах та за учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги, наставників зі складу класних керівників. До 05.09.. Голова ради
6 Організувати контроль за відвідуванням учнями школи, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги,. Протягом року Класні керівники
7 Обстежувати житлово-побутові умови учнів, , що потребують підвищеної педагогічної уваги,та учнів сімей СЖО, складати акти обстеження. Протягом року ЗНВР, класні керівники
8 Організувати педагогічну допомогу Проведення: - індивідуальної роботи з учнями, що опинилися у складних життєвих обставинах та з учнями , , що потребують підвищеної педагогічної уваги, з метою усунення прогалин у знаннях учнів; - педагогічні консультації. Протягом року Вчителі-предметники, класні керівники, педагог-організатор
9 Провести діагностику рівня вихованості учнів, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів , що потребують підвищеної педагогічної уваги,. До 30.11. ЗНВР, класні керівники
10 Залучити учнів, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, до органів учнівського самоврядування, занять у спортивних секціях, гуртках, забезпечити їх участь у загальношкільних заходах, конкурсах, фестивалях. Протягом року ЗНВР, керівники гуртків
11 Організувати проведення лекцій щодо попередження правопорушень та пропаганди здорового способу життя за участю відділу кримінальної міліції у справах дітей, Служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Бершадського району. Протягом року Члени ради
12 Організовувати контроль за проведенням вільного часу учнями, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнями. , що потребують підвищеної педагогічної уваги, Протягом року Члени ради, класні керівники
13 Організовувати правове забезпечення роботи щодо профілактики правопорушень: проведення консультацій з учнями та їх батьками щодо ознайомлення з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини і нормами міжнародного права. Протягом року Члени ради, класні керівники
14 Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків учнів, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, про їх відповідальність за створення умов щодо виховання, навчання та розвитку неповнолітніх дітей. Протягом року Класні керівники
15 Організувати проведення заходів профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної роботи серед підлітків із залученням спеціалістів-медиків. Протягом року Медпрацівники, класні керівники
16 Організувати роботу органів учнівського самоврядування щодо проведення превентивно-профілактичних заходів. До 01.10, протягом року Педагог-організатор
17 Організовувати у шкільній бібліотеці виставки на теми: «Закон і ти», «Відповідальність за правопорушення», «Я обираю здоровий спосіб життя». Протягом року Бібліотекар
18 Розміщувати на сайті навчального закладу заходи для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативним проявам серед неповнолітніх. Протягом року Педагог-організатор
20 Розміщувати на сайті навчального закладу інформацію про негативні наслідки впливу алкоголю та наркотиків на дитячий організм. Протягом року Педагог-організатор
21 Провести батьківські збори на тему «Кримінальна відповідальність батьків та підлітків». До 25.12. Класні керівники 5 –9класів
Кiлькiсть переглядiв: 1027

Коментарi